راه های دسترسی

دو محدوده بسیار به هم نزدیک بوده و مسیری خاکی ارتباط بین آن دو را میسر می سازد، ولی در ادامه راه های دسترسی هر محدوده به طور مستقل معرفی می گردد.

 

نقشه را های دسترسی

 

****************************************************

معدن دهنار

پس از طی حدود 250 کیلومتر از اتوبان اصفهان-کاشان و یا 50 کیلومتر از اتوبان قم-کاشان، روستای آب شیرین قرار گرفته (در 45 کیلومتری کاشان) که از طریق یک راه خاکی روستایی بعد از گذشت از مزرعه دهنار به محدوده منتهی می­ شود.

 

تصاویری از راه دسترسی به معدن


×××××××××××××××××××

محدوده اکتشافی مهرآباد
 
در مسیر اتوبان قم-کاشان، در 56 کیلومتری کاشان از سمت راست جاده وارد جاده خاکی شده و پس از طی حدود 8 کیلومتر به محل محدوده می­ رسیم.
 

کروکی محدوده بر روی تصویر گوگل ارث

 

محل خروج از جاده اصلی به سمت محدوده

 

ورودی جاده خاکی منتهی به محدوده 

/ 0 نظر / 18 بازدید